Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Pracownik służby BHP podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Pracownik służby BHP realizuje zadania wynikające ze stosownych przepisów Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych obejmujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1) sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,

2) prowadzenie okresowych kontroli: warunków pracy i pomieszczeń, przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz określenie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich realizacji,

3) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

4) prowadzenie wstępnych szkoleń ogólnych w zakresie spraw bhp dla nowozatrudnionych pracowników,stażystów, praktykantów,

5) doradztwo w zakresie przepisów bhp,

6) współpraca w organizacji szkoleń bhp i pierwszej pomocy,

7) uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczynach wypadków przy pracy,dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, ocenie modernizacji pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem bhp,

8) współdziałanie z laboratoriami upoważnionymi do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, organami PIP, Inspekcji sanitarnej,

9) monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowiskach.

3. Pracownik służby BHP współpracuje ze społecznym inspektorem pracy.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.