Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

      

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025/ moduł II / edycja 2024

Dofinansowanie: 84 726,00 zł

Całkowity wartość: 169 452,00 zł

CEL PROGRAMU: Kontynuacja programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 czyli zapewnienie funkcjonowania istniejącego ośrodka wsparcia w Zawierciu utworzonego w ramach modułu I w 2020 r.

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Umożliwienie seniorom aktywnego spędzania wolnego czasu w placówce jak i poza nią.

ZADANIE PROGRAMU:  dotyczy działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki na rok 2023. Działalność bieżąca ośrodka polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, stworzenie warunków do aktywnego starzenia się, integracja społeczna, międzypokoleniowa.

LICZBA MIEJSC - 40 dla osób w wieku 60 + nieaktywnych zawodowo z gminy Zawiercie

EFEKTY PROGRAMU: Zwiększenie dostępności opieki dziennej dla seniorów z terenu gminy Zawiercie. Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas. Seniorzy mogą uczestniczyć w różnego typu warsztatach, zajęciach oferowanych przez placówkę, w obszarze aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Placówka zapewnia odpowiednie zaplecze socjalne.

 

Adres:

Dzienny Dom Senior+

Ul. Piłsudskiego 47

42-400 Zawiercie

                    

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.