Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko jeżeli:

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł

  • wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia

  • matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Dział Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

• w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00

• od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

tel. +48 32 67 221 34 w. 20, +48 664 012 857

 

Wnioski możną złożyć też za pomocą:

  • portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia z dnia 06 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023r., poz. 1340),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz.1497),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.