Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Integracja społeczno - obywatelska zawierciańskich Romów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przystąpił do realizacji zadania „Integracja społeczno- obywatelska zawierciańskich Romów” w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Kwota dofinansowania: 83 420,00 zł

Całkowita wartość zadania: 98 141,18 zł

 

Źródło finansowania:

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu gminy

 

Celem zadnia jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej zawierciańskich Romów oraz  utworzenie świetlicy integracyjnej pod nazwą Klub Integracji Mieszkańców i organizowanie:

  1. w Sekcji dla dzieci i młodzieży - zajęć edukacyjno- poznawczych, cyklicznych spotkań prozdrowotnych, otwartych spotkań świetlicowych - w tym zajęć edukacyjno- poznawczych podnoszących umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania, racjonalnego gospodarowania produktami spożywczymi, zajęć z zakresu umiejętności uczenia się,  zajęć dydaktycznych (korekcyjno- kompensacyjnych);
  2. w Sekcji dla dorosłych -  warsztatów edukacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe oraz warsztatów rozwijających umiejętności społeczno-obywatelskie osób dorosłych pochodzenia romskiego, a także organizacja cyklicznych spotkań ze specjalistami promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

 

 

Realizacja zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

„Integracja społeczno - obywatelska zawierciańskich Romów”, to zadanie realizowane w 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 dofinansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem głównym Programu integracji 2021-2030 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

W ramach zadania „Integracja społeczno- obywatelska zawierciańskich Romów”, utworzona będzie świetlica integracyjna pod nazwą Klub Integracji Mieszkańców z sekcją dla dzieci i młodzieży oraz sekcją dla dorosłych. 

 W Sekcji dla dzieci i młodzieży przewiduje się organizowanie zajęć edukacyjno- poznawczych, cykliczne spotkania prozdrowotne, otwarte spotkania świetlicowe - w tym zajęcia edukacyjno- poznawcze podnoszące umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania, racjonalnego gospodarowania produktami spożywczymi, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się,  zajęcia dydaktyczne (korekcyjno- kompensacyjne) z języka polskiego, przedmiotów ścisłych, z umiejętności obsługi komputera . Organizacja pracy sekcji i opieka nad dziećmi powierzona będzie pedagogowi – wychowawcy oraz animatorowi romskiemu.

Osoby dorosłe pochodzenia romskiego dzięki organizacji warsztatów edukacyjnych będą mogły podnieść swoje kompetencje zawodowe, także będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczno-obywatelskie. Dodatkowo w ramach realizacji Zadania odbędą się cykliczne spotkania ze specjalistami promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

Klub Integracji Mieszkańców będzie się mieścił przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu, czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00-18.00. Pomieszczenia lokalu dostosowane są do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.