Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

2. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk jest placówką wsparcia dla dzieci i rodzin poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze.

3. Szczegóły zakresu funkcjonowania placówki określa Regulamin Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk.

4. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk działa przy pomocy Świetlicy Środowiskowej, stanowiącej placówkę wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin,w których występuje problem alkoholowy, rodzin niewydolnych wychowawczo ,ubogich i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.