Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny jest placówką wsparcia dla dzieci i rodzin poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze.

Szczegóły  zakresu  funkcjonowania  placówki  określa  Regulamin  Ośrodka  Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Ośrodek  Wsparcia  Dziecka  i  Rodziny  działa  przy  pomocy  Świetlicy  Środowiskowej, stanowiącej placówkę wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i niewydolnych wychowawczo i ubogich.

 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.