Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, tj.:

1) rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (bez względu na ich wiek). Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) dzieciom, pod warunkiem, że co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej:

a) nie ukończyło 18 lat,

b) nie ukończyło 25 lat – pod warunkiem kontynuowania nauki,

c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Jeśli w chwili składania wniosku, w rodzinie nie ma co najmniej trójki dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z dzieci.

Kartę mogą wyrobić również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Dział Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

• w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

• od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. +48 32 67 221 34, +48 602 157 094

 

Wnioski możną złożyć też za pomocą:

  • portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.