Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Program wieloletni „Senior+”  na lata 2021-2025 / moduł II / edycja 2024

Dofinansowanie:  15.552,00 zł

Całkowita wartość: 31.104,00 zł

 

CEL PROGRAMU: Kontynuacja programu „Senior+” na lata 2021-2025 czyli zapewnienie funkcjonowania istniejącego ośrodka wsparcia w Zawierciu utworzonego w ramach modułu I w 2022 roku.

Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej seniorów poprzez umożliwienie im korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywności obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz zaktywizowania i zaangażowania seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA: Uczestnikiem Klubu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej, które są mieszkańcami gminy Zawiercie.

 

LICZBA MIEJSC: Klub dysponuje 8 miejscami.

 

EFEKTY PROGRAMU: Zwiększenie wśród seniorów z terenu gminy Zawiercie poziomu wiedzy w zakresie aktualnych wydarzeń kulturalno- oświatowych i aktywności społecznej w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych, poprawa jakości życia osób starszych, zabezpieczenie seniorów przed osamotnieniem, izolacją oraz stworzenie seniorom przestrzeni do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań i pasji, udział w zajęciach z obszaru aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej.

 

KONTAKT:

Klub „Senior+”

ul. Marszałkowska 22

42-400 Zawiercie

tel.: (032) 494-15-11

Adres e-mail.: klubseniorplus@mopszawiercie.pl

                    

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.