Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Na stronie znajdują się poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać lub ukryć. Można natomiast nawigować między nimi.
 • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają napisy dla niesłyszących.
 • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają audiodeskrypcję.
 • Kilka elementów formularzy nie posiada przypisanej odpowiedniej roli lub typu.
 • Informacja odnośnie poprawności danych wprowadzonych w niektóre pola formularzy (np. zgody RODO) sygnalizowana jest tylko i wyłącznie kolorem.
 • Nie wszystkie elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie ostrzegają o tym.
 • Załączone do artykułów pliki nie zawierają informacji konkretnie o typie pliku, chociaż zawierają pełną nazwę pliku oraz jego rozmiar.
 • Po powiększeniu strony do 200%, za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce, wymaga ona przewijania w poziomie, aby dotrzeć do wszystkich informacji.
 • Dostęp do strony jest utrudniony w orientacji pionowej.
 • Zabezpieczenie CAPTCHA opiera się wyłącznie na elemencie graficznym bez alternatywy tekstowej.
 • Niektóre elementy serwisu WWW posiadają zbyt mały kontrast.
 • Nie wszystkie fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów są zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 • Niektóre tabele prezentujące dane mają niepoprawnie zdefiniowane nagłówki, które są połączone z danymi.
 • Na stronie nie ma typowego "efektu jąkania", jednak link np. do konkretnego artykułu powinien być jeden, a są dwa (tytuł i napis "przeczytaj artykuł").
 • Na stronie znajduje się kilka pustych linków, aczkolwiek mają one opisy w postaci atrybutu title.
 • Niektóre pola formularzy nie są odpowiednio zgrupowane np. kontrolki typu radio w newsletterze.
 • Treści strony pomniejszonej do szerokości 320 px lub wysokości 256 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo.
 • Po dezaktywacji stylów informacje są nadal czytelne, aczkolwiek pewne drobne poprawki są konieczne.
 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.
 • Rozmiar czcionek w elementach formularzy jest definiowany w jednostkach względnych.
 • Nie wszystkich przypadkach, gdy w arkuszu zdefiniowany jest kolor jakiegokolwiek elementu, zdefiniowany jest również kolor tła (lub odwrotnie).
 • Nie wszystkie atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki mają swój ekwiwalent dla klawiatury.
 • Na stronie znalazły się pojedyncze przypadki informacji generowanych poprzez arkusze stylów bez dostępnej alternatywy.
 • Nie wszystkie narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść są dostępne bez użycia myszki (za pomocą klawiatury).

 

WYŁĄCZENIA:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część dokumentów została opublikowana zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

 

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707 (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem ds. Obsługi Informatycznej, mops@mopszawiercie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 67 221 34 (wewn. 47). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu – siedziba główna

Budynek trzykondygnacyjny, znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego 47

W budynku znajdują się działy: Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Organizacyjno – Prawny, Dział Księgowości, Dział Gospodarczo –Techniczny, Dział Kadr

Wejście główne umożliwia podjazd dla osób na wózkach

W budynku znajduje się winda, która umożliwia osobom na wózkach dojazd na pierwsze i drugie piętro Ośrodka

Na parterze - w holu budynku znajduje się Portiernia, Punkt Obsługi Interesanta, Kasa MOPS

Z holu można dostać się na kolejne piętra budynku

Pracownik Portierni pomaga osobie niepełnosprawnej przy korzystaniu z windy, asysta przy otwieraniu drzwi

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem od ulicy Dojazd wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących

2. Dzienny Dom Senior Plus, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduję się w części budynku głównego MOPS (lewe skrzydło ), zajmuje dwie kondygnacje

Do Dziennego Domu Senior Plus można dostać się dwoma wejściami

- Wejście nr 1 – znajduje się przy parkingu od strony Supermarketu LIDL – brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych , zamontowano dzwonek przywołujący opiekuna – asystenta dla osoby niepełnosprawnej

możliwe skorzystanie z wejścia głównego MOPS od ulicy Piłsudskiego. Znajdująca się winda, umożliwia dojazd na pierwsze lub drugie piętro i dotarcie do siedziby Dziennego Domu Senior Plus

w budynku znajdują się toalety z prysznicami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych

w pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

3. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 2, ul. Pastewna 6, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów ZGM Zawiercie

Wejście główne umożliwia wjazd dla osób poruszających się na wózkach

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

4. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 1, ul. Piłsudskiego 95, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów ZGM Zawiercie

Wejście główne od strony ulicy Piłsudskiego nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –brak podjazdu (pochylni)

Parking przy ulicy Gałczyńskiego (sąsiadujący z siedzibą)ma wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

5. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 5, ul. Szymańskiego 19 , 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów ZGM Zawiercie

Wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –brak podjazdu (pochylni)

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

6. Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 4, ul. Filaretów 1, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku Pałacyk -Kromołów

Wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –brak podjazdu (pochylni)

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

7. Mieszkania wspierane i wspomagane , ul. Niedziałkowskiego 22, 42- 400 Zawiercie

Budynek trzykondygnacyjny, wolnostojący

W budynku znajdują się 12 mieszkań chronionych i wspomaganych, Dział Usług Opiekuńczych, Dział Projektów EFS, Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 3

Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym jedno wejście z podjazdem

Budynek wyposażony w windę oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych

W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla,oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking przed budynkiem ma wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

8. Dział Świadczeń Rodzinnych, u. Leśna 26, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku , należącym do zasobów ZGM Zawiercie

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście nr 1 od strony ulicy Leśnej nie jest dostoswane do potrzeb osoby niepełnosprawnej ( brak podjazdu/pochylni)

- wejście nr 2 znajdujące się z tyłu budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo zamontowany dzwonek przywołujący pracownika, który udziela pomocy / asysty

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących

9. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w dwóch oddzielnych budynkach:

Budynek nr 1 „Pałacyk” -budynek dwukondygnacyjny

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od frontu –do wejścia prowadzą schody . Wejście 2 z boku budynku.

Brak podjazdu / pochylni. Wejście dla osób poruszającychsię na wózku możliwe z wykorzystaniem schodołazu.

W budynku brak windy, przemieszczanie się między piętrami możliwe przy wykorzystaniu schodołazu

Wszyscy pracownicy ŚDS posiadają przeszkolenie w obsłudze schodołazu.

Toalety znajduące się w budynku są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących

Przy budynku znajduję się parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Budynek nr 2 -”Nowy Pawilon” - jednokondygnacyjny

Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd umożliwiający poruszane się na wózku

Toalety znajduące się w budynku są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących.

10. Centrum Usług Senioralnych, ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów ZGM Zawiercie

Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

11. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie

siedziba tymczasowa

wejście i pomieszczenia nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej w przyległym pomieszczeniu Centrum Usług Senioralnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

12. Świetlica Środowiskowa, ul. Filaretów 1, 42-400 Zawiercie

Siedziba tymczasowa, znajduje się na piętrze budynku Pałacyk –Kromołów

wejście główne nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych –brak podjazdu (pochylni); brak windy

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących

13. Filia Świetlicy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 63, 42-400 Zawiercie

Siedziba znajduje się na parterze budynku, należący do zasobów SM Hutnik

Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Deklaracja dostępności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna