Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Dziennym  Domem  „Senior+”  kieruje  Kierownik,  który  podlega  bezpośrednio Dyrektorowi.

Dzienny Dom „Senior+” jest domem dziennego wsparcia dla osób, które z powodu wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności  wymagają  częściowej  opieki  i  pomocy  w zaspakajaniu swych potrzeb oraz dla osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Głównymi zadaniami Dziennego Domu „Senior+” jest: zapewnienie dziennej opieki  klientom;  zaspokojenie  potrzeb  bytowych  (3  posiłków)  oraz  potrzeb zdrowotnych  (opieka  pielęgniarki,  kontakt  z  lekarzem,  gimnastyka  usprawniająca) klientów;  świadczenie  na  rzecz  klientów  usług  rekreacyjno  –  kulturalnych,  w  tym turystycznych, oraz edukacyjnych; zapewnienie klientom niezbędnej pomocy prawnej; prowadzenie terapii zajęciowych.

Klientem Dziennego Domu „Senior+”  może  być mieszkaniec Zawiercia  posiadający decyzję  administracyjną kierującą i ustalająca koszt pobytu i usług, wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Szczegóły  zakresu  funkcjonowania  placówki  określa  Regulamin  Dziennego  Domu „Senior+”.

Dzienny Dom "Senior+"

       Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025/ moduł II / edycja 2024 Dofinansowanie: 84 726,00 zł Całkowity wartość: 169 452,00 zł CEL PROGRAMU: Kontynuacja programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 czyli ...

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.