Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Dodatek osłonowy to świadczenie , które ma stanowić wsparcie w pokryciu części kosztów energii elektrycznej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00zł ,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00zł na osobę (dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U.z 2020r. poz.111 oraz z 2021r. poz.1162, 1981, 2105 i 2270).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówke. Oznacza to , że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00zł , dodatek ten nie przysługuje.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 • 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 • 1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmnej 6 osób .

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym żródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest :

 • kocioł na paliwo stałe

 • kominek

 • koza

 • ogrzewacz powietrza

 • trzon kuchenny

 • piecokuchnia

 • kuchnia węglowa

 • piec kaflowy na paliwo stałe , zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wynosi rocznie:

-500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

-750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

-1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

-1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmnej 6 osób .

 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba , dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy , który złoży wniosek jako pierwszy.

Świadczenia przyznawane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022r. będą wypłacane w 2 równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia .Te osoby , które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie.Wówczas muszą złożyc kompletny wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022r.

 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul.Piłsudskiego 47 , na parterze w Informacji :

w poniedziałek: w godzinach od 8-16

od wtorku do piątku : w godzinach od 7-15

telefon kontaktowy nr 32-67-221-34 wew. 17.

Elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym(Dz.U. z 2021r.poz.1)

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.