Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy

 

Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu konkursowego

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – SPEŁNIENI W PRACY”.

Nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-052B/18-00 z dnia 09.12.2019 r.


Oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne
dla działania:
9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Gmina Zawiercie, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje, że przystąpiła do realizacji projektu konkursowego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu oparta jest na partnerstwie publiczno – społecznym. Liderem jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach.

Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu utworzony zostanie, pierwszy na terenie powiatu zawierciańskiego, Zakład Aktywności Zawodowej trudniący się działalnością wytwórczo – usługową w dwóch lokalizacjach: Łazy – oddział główny (usługi pralnicze, gastronomiczne) i Witów: filia (usługi cukierniczo – cateringowe, rękodzielniczo – porządkowe).

Wsparciem objętych zostanie łącznie 48 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) w wieku 20-55 lat,

b) zamieszkałych teren powiatu: zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego,

w tym osoby zaliczone do:

a) znacznego stopnia niepełnosprawnościami,

b) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a warsztaty terapii zajęciowej ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Projekt zwiększy dostęp do miejsc pracy osób wymagających specjalnego dostosowania warunków do ich potrzeb psychofizycznych. Pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełnowartościowy udział w życiu społecznym – uzyskanie zatrudnienia.

 

Łączna wartość projektu wynosi – 12 260 940,04 PLN
z tego:
płatność ze środków europejskich – 10 421 799,03 PLN,
dotacja celowa z budżetu krajowego –
1 226 094,01 PLN,
wkład własny Partnerów – 613 047,00 PLN.

Projekt Realizowany będzie od 01.06.2019 do 31.03.2023r.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

poniedziałek – piątek, w godz. 07:-00 – 15:00;

w Biurze Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

42 – 400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 (tel. 32 67 221 34, wewn. 36)

oraz w Biurach Zakładu Aktywności Zawodowej:

42-450 Łazy, ul. Brzozowa 19 (tel. 32 67 290 97)

42-446 Irządze Witów 167 (tel. 34 33 369 29)

e-mail: biurozaz@chsd.pl

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.