Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w partnerstwie z Gminą Zawiercie, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, zaprasza osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w projekcie „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”.

Projekt skierowany jest do 48 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób:

  • w wieku 20-55 lat,

  • biernych zawodowo/bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych,

  • zamieszkałych teren powiatu: zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego,

  • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (niezależnie od przyczyny niepełnosprawności), wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie 48 osobom zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach (usługi pralnicze, gastronomiczne) oraz w Witowie (usługi cukierniczo – cateringowe, rękodzielniczo – porządkowe). W ramach projektu zapewnione jest także m.in.: poradnictwo psychologiczne i rehabilitacja ruchowa.

Projekt finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.