Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne stanowiska  pracy,  w  tym  wieloosobowe  stanowiska  pracy,  oraz  ośrodki  wsparcia: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom „Senior+”.

W skład Ośrodka wchodzą:

1) Dział Pomocy Środowiskowej – DŚ, w ramach którego działają:
a) Zespół Specjalistów – ZS,
b) Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej – ZT,
c) Zespół ds. Rozwoju i Strategii – ZR,
d) Zespół Asystentów Rodziny – ZA,
e) Mieszkania Wspomagane/Wspierane – ZM,

2) Dział Obsługi Projektów – DF,

3) Dział Świadczeń Rodzinnych – DL, 

4) Dział Realizacji Świadczeń – DU,

5) Dział Kadr – DH,

6) Dział Organizacyjno-Prawny – DP, w ramach którego działają:
a) Sekretariat – SK,
b) Biuro Obsługi Interesanta – BOI,

7) Dział Gospodarczo – Techniczny – DG, w ramach którego działa:
a) Zespół Informatyków – ZI,

8) Dział Księgowości – DK,

9) Dział Usług Opiekuńczych – DE, 

10) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – SM,

11) Radca Prawny – DR,

12) Inspektor Ochrony Danych – IOD,

13) Biuro Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – BI,

14) Służba BHP – BHP,

15) Dzienny Dom „Senior+” – DD,

16) Środowiskowy Dom Samopomocy – DO,

17) Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – DW.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.