Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne stanowiska  pracy,  w  tym  wieloosobowe  stanowiska  pracy, oraz ośrodki wsparcia: Dzienny Dom „Senior+”, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk.

W skład Ośrodka wchodzą:

1) Dział Pomocy Środowiskowej – DŚ, w ramach którego działają:
    a) Zespół Specjalistów – ZS,
    b) Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej – ZT,
    c) Zespół ds. Rozwoju i Strategii – ZR,
    d) Zespół Asystentów Rodziny – ZA,

2) Dział Obsługi Projektów – DF,

3) Dział Świadczeń Rodzinnych – DL, 

4) Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych – DU,

5) Dział Kadr – DH,

6) Dział Organizacyjny – DP, w ramach którego działają:
    a) Sekretariat – SK,
    b) Biuro Obsługi Interesanta – BOI,

7) Dział Gospodarczy – DG,

8) Dział Księgowości – DK,

9) Dział Usług Opiekuńczych – DE, w ramach którego działają
    a) Mieszkania wspomagane – MC

10) Radca Prawny – DR,

11) Inspektor Ochrony Danych – IOD,

12) Zespół ds.Obsługi Informatycznej – ZI,

13) Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy – BI,

14) Pracownik ds. zgłoszeń – PS,

15) BHP – BHP,

16) Dzienny Dom „Senior+” – DD,

17) Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk – DW.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.