Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 

2. Do zadań Działu Gospodarczego należy:

1) zarządzanie i administrowanie oraz obsługa gospodarcza nieruchomości będących w dyspozycji MOPS (w tym mieszkaniami chronionymi) poprzez:

- zapewnienie ochrony osób i mienia,

- zapewnienie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków,

- utrzymywanie porządku, także na terenach przyległych,

- bieżące naprawy, remonty, przeglądy i konserwacje,

- przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych,

- zapewnienie łączności.

2) dostarczanie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i do konserwacji bieżącej,

3) zapewnienie obsługi kserograficznej,

4) nadzór nad monitoringiem wizyjnym MOPS,

5) zapewnienie obsługi technicznej sali konferencyjnej,

6) organizacja transportu samochodowego

7) przygotowanie umów i porozumień w zakresie spraw realizowanych przez dział,

8) przygotowanie, prowadzenie , nadzór nad zamówieniami publicznymi.
 

3. W ramach działu prowadzi się:

1) nadzór nad rozliczaniem i dostarczaniem do komórek organizacyjnych materiałów eksploatacyjnych, mebli, urządzeń, środków czystości,

2) nadzór i koordynację transportu w MOPS,

3) realizację przeprowadzek,

4) nadzór nad realizacją remontów i inwestycji,

5) usuwanie awarii, wykonywanie drobnych napraw,

6) opracowywanie zakresów robót budowlanych oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentacji, zgodnie z przepisami,

7) analizę kosztów utrzymania nieruchomości,

8) utrzymanie w czystości i estetyce pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych ,

9) realizację zadań wynikających z ustawy PZP, w tym przygotowanie, prowadzenie i nadzór nad zamówieniami publicznymi,

10) centralny rejestr umów,

11) nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami,

12) sprawy związane z prenumeratą;

13) ewidencję i rozliczanie zamawianych pieczęci Ośrodka;

14) sprawy związane z odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz nieruchomościami i lokalami wynajmowanymi przez Ośrodek.
 

4. Do zadań działu należy:

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

- aktualizacja informacji zamieszczanych na BIP oraz stronie Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.