Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w kwietniu 2021 roku rozpocznie się realizacja „Zajęć biblioterapeutycznych dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora)”, w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania kierowane są do grupy 22 uczestników/czek projektu (Klubu Seniora).

      Celem zajęć jest uaktywnienie i otwarcie się osób mających problemy w kontaktach z innymi, rozładowywanie negatywnych napięć, frustracji, agresji i emocji, poprawa samopoczucia, odzyskanie wiary w siebie, obniżenia stresu i wyciszanie się, podniesienie poziomu samoakceptacji.

      Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 22 uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora), w łącznym wymiarze 410 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 grupy.
    Zakres zajęć obejmować będzie w szczególności: czytanie wyselekcjonowanych tekstów w grupie i ich interpretacja, słuchanie tekstów audiowizualnych o charakterze relaksacyjnym lub aktywizującym, omawianie wybranych utworów literackich, dyskusje nad czytanym utworem, pomoc w stworzeniu listy ulubionych książek/wierszy, odwzorowanie usłyszanego tekstu wybraną formą plastyczną (za pomocą farb, kredek – niezbędne materiały zapewnia Wykonawca), tworzenie krótkich fragmentów literackich, przedstawianie scenek inspirowanych sytuacją literacką lub biografią uczestników biblioterapii („wchodzenie w rolę” wybranego bohatera).

     Nadmieniamy, iż działania podejmowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

   Informujemy, iż powyższe działanie kierowane jest do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.