Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Integracja społeczno- obywatelska zawierciańskich Romów rok 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przystąpił w roku 2024 do realizacji zadania „Integracja społeczno- obywatelska zawierciańskich Romów” w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 70 588,24 zł

 

Źródło finansowania:

Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z budżetu gminy

 

Celem zadnia jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej zawierciańskich Romów poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży ze społeczności romskiej w pozaszkolnych zajęciach świetlicowych, w tym edukacji społecznej, nabywanie umiejętności społecznych, nawiązywanie nowych relacji koleżeńskich, a tym samym integracja z dziećmi polskimi.

 

W ramach realizacji zadania w 2024r kontynuowane będą zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży ze społeczności romskiej obejmujące:

  1. Kontynuacja wsparcia animatora romskiego;
  2. Kontynuacja wsparcia pedagoga/ wychowawcy;
  3. Kontynuacja zajęć dydaktycznych (korekcyjno- kompensacyjnych) z języka polskiego, matematyki i zajęć sportowych.

Podczas zajęć edukacyjno- poznawczych prowadzone będą warsztaty z zakresu prawidłowej wymowy, umiejętności uczenia się, warsztaty ekologiczne, przyrodnicze, manualno-kreatywne. Dodatkowo planuje się zorganizowanie 2 wyjazdów o charakterze edukacyjno- poznawczo- przyrodniczym.

 

Działania świetlicowe odbywać się będą w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4, obok Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk w Zawierciu.

Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie stosownie  do potrzeb uczestników.

 

Realizacja zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

„Integracja społeczno- obywatelska zawierciańskich Romów”, to zadanie realizowane w 2024 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu ww ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030  dofinansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem głównym Programu integracji 2021-2030 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

W ramach zadania „Integracja społeczno - obywatelska zawierciańskich Romów” dzieci i młodzież ze społeczności romskiej zwiększą poziom integracji społecznej i obywatelskiej poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach świetlicowych, w tym edukacji społecznej, nabywanie umiejętności społecznych, nawiązywanie nowych relacji koleżeńskich, a tym samym integrację z dziećmi polskimi.

W ramach realizacji zadania w 2024r kontynuowane będą zajęcia świetlicowe dla dzieci  i młodzieży  ze społeczności romskiej obejmujące:

  1. Kontynuacja wsparcia animatora romskiego;
  2. Kontynuacja wsparcia pedagoga/ wychowawcy;
  3. Kontynuacja zajęć dydaktycznych (korekcyjno- kompensacyjnych) z języka polskiego, matematyki i zajęć sportowych.

Podczas zajęć edukacyjno- poznawczych prowadzone będą warsztaty z zakresu prawidłowej wymowy, umiejętności uczenia się, warsztaty ekologiczne, przyrodnicze, manualno-kreatywne. Dodatkowo planuje się zorganizowanie 2 wyjazdów o charakterze edukacyjno- poznawczo- przyrodniczym.

Działania świetlicowe odbywać się będą w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4, obok Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk w Zawierciu.

Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie stosownie  do potrzeb uczestników.

08

MAJ

2024

77

razy

czytano

14/1982

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.