Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W dniu 22.01.2021 r. mieszkańcy mieszkań wspomaganych i wspieranych - uczestnicy projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” wzięli udział w zajęciach plastycznych, których tematem przewodnim było zobrazowanie potrzeb osób starszych.

Podczas dyskusji zebrani Seniorzy wraz z animatorem zastanawiali się, jakie potrzeby posiadają osoby w starszym wieku. Dzięki temu zadaniu nazwali i uzewnętrznili swoje emocje i pragnienia. Wśród przykładów podawano m.in. potrzebę zdrowia, opieki, dobrego samopoczucia i dobrego wyglądu. Podkreślano również znaczenie posiadania towarzystwa – nie tylko ludzi, ale również zwierząt. Nie zabrakło najważniejszej potrzeby każdego człowieka – bycia kochanym. Wśród pragnień znalazły się też kulturalno-rekreacyjne, takie jak zagospodarowania czasu wolnego, wyjść do kawiarni, zorganizowanych wycieczek, wyjazdów do sanatoriów i zabaw tanecznych. W trakcie rozmowy analizowali, czy w ich przypadku wymienione potrzeby są spełnione oraz wspólnie rozważali, jakie działania mogą podjąć, by je zrealizować.

Następnie przyszedł czas na część plastyczną spotkania, czyli zobrazowanie zestawienia potrzeb Seniorów. Z kolorowego papieru uczestnicy zajęć wycinali kolorowe baloniki i przywiązywali do nich sznurek. Przytoczone pragnienia zostały spisane na osobnych karteczkach, po czym naklejone na baloniki.

Aby więcej osób mogło zapoznać się z tym, czego życzyliby sobie Seniorzy i aby wyczulić społeczeństwo na specyfikę potrzeb tej grupy wiekowej, postanowiono na świetlicy CUS wyeksponować prace uczestników zajęć. W rezultacie powstała ekspozycja w widocznym miejscu. Planuje się, że z biegiem czasu będzie ona aktualizowana nowymi pomysłami Seniorów.

Informujemy, iż powyższe działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.