Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W dniu 22.01.2021 r. mieszkańcy mieszkań wspomaganych i wspieranych - uczestnicy projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” wzięli udział w zajęciach plastycznych, których tematem przewodnim było zobrazowanie potrzeb osób starszych.

Podczas dyskusji zebrani Seniorzy wraz z animatorem zastanawiali się, jakie potrzeby posiadają osoby w starszym wieku. Dzięki temu zadaniu nazwali i uzewnętrznili swoje emocje i pragnienia. Wśród przykładów podawano m.in. potrzebę zdrowia, opieki, dobrego samopoczucia i dobrego wyglądu. Podkreślano również znaczenie posiadania towarzystwa – nie tylko ludzi, ale również zwierząt. Nie zabrakło najważniejszej potrzeby każdego człowieka – bycia kochanym. Wśród pragnień znalazły się też kulturalno-rekreacyjne, takie jak zagospodarowania czasu wolnego, wyjść do kawiarni, zorganizowanych wycieczek, wyjazdów do sanatoriów i zabaw tanecznych. W trakcie rozmowy analizowali, czy w ich przypadku wymienione potrzeby są spełnione oraz wspólnie rozważali, jakie działania mogą podjąć, by je zrealizować.

Następnie przyszedł czas na część plastyczną spotkania, czyli zobrazowanie zestawienia potrzeb Seniorów. Z kolorowego papieru uczestnicy zajęć wycinali kolorowe baloniki i przywiązywali do nich sznurek. Przytoczone pragnienia zostały spisane na osobnych karteczkach, po czym naklejone na baloniki.

Aby więcej osób mogło zapoznać się z tym, czego życzyliby sobie Seniorzy i aby wyczulić społeczeństwo na specyfikę potrzeb tej grupy wiekowej, postanowiono na świetlicy CUS wyeksponować prace uczestników zajęć. W rezultacie powstała ekspozycja w widocznym miejscu. Planuje się, że z biegiem czasu będzie ona aktualizowana nowymi pomysłami Seniorów.

Informujemy, iż powyższe działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.