Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W gminie Zawiercie po raz kolejny realizowany będzie resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Zawiercie - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego ( np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.)

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zakłada świadczenie usługi  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę.

Opiekunowie, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pierwszeństwo korzystania  z usługi mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi lub pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi, którzy:

  • mają niepełnosprawność sprzężoną / złożoną
  • wymagają wysokiego poziomu wsparcia
  • stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia, np. placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

Sposób zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  • osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (druk karty załączenia – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • wnioski można składać osobiście w siedzibie Działu Usług Opiekuńczych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul Niedziałkowskiego 22, bądź drogą mailową: uslugiopiekuncze@mopszawiercie.pl

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych – Pani Agnieszka Pawłowska

telefon kontaktowy – +48 32 494 13 98 wew.14 lub 664 012 798

 

28

LIS

2023

83

razy

czytano

54/1937

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.