Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Uczestniczki i uczestnicy w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, od 12 listopada nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia takie jak: posługiwanie się AED w nagłych sytuacjach, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz zachowanie się w sytuacji zagrożenia w tym prawidłowe wezwanie pomocy. Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej w wymiarze 10 godzin zegarowych z podziałem na pięć czteroosobowych grup.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej przy ul. Boh. Westerplatte 4 w Zawierciu.

Informujemy, że powyższe działanie, współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.