Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja dot. świadczenia usług społecznych i zdrowotnych w związku z wymogiem zachowania trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercia – Etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż z dniem 29.10.2021r zakończyła się realizacja projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercia – Etap II”. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie jednostka pozostaje w gotowości do świadczenia usług społecznych, tj. zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W miesiącu grudniu 2021r podpisano 75 umów o świadczenie usług społecznych i zdrowotnych realizowanych w związku z wymogiem zachowania trwałości projektu pt.: „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercia – Etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W związku z pandemią COVID 19 oraz uwzględniając aktualne potrzeby osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, świadczone były następujące usługi:

  1. Asystent osoby niepełnosprawnej:

Usługę świadczyło 2 asystentów: 1 asystent świadczył usługi dla 17osób; 1 asystent świadczył usługi dla 24 osób (z czego 22 osoby na podstawie zawartej umowy, natomiast 2 osoby jako rozszerzenie usług / zastępstwo/ świadczonych przez Dział Usług Opiekuńczych). Asystent mobilizował osoby z niepełnosprawnością do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, wspierał w załatwianiu spraw urzędowych, asystował podczas wizyt lekarskich, a także współpracę z pracownikami socjalnymi czy też kontakt z członkami rodzin. Ponadto w ramach zastępstwa dostarczał i podawał obiad, pomagał w toalecie osobistej, przygotowywał i podawał leki oraz wykonywał podstawowe czynności porządkowe.

  1. Opiekun osoby niesamodzielnej:

Usługa świadczona była przez 2 osoby, z czego 1 opiekun objął wsparciem 24 osoby (22 na podstawie umowy, 2 osoby na zastępstwie) oraz 1 opiekun objął wsparciem 20 osób (18 na podstawie umowy, 2 osoby na zastępstwie). Opiekunowie udzielili wsparcia w zakresie zmiany opatrunków, podawanie leków, oklepywanie, zmiana pościeli, realizowanie recept, uczestniczenie w wizytach u lekarza, przygotowywanie śniadań i kolacji, przygotowywanie oraz dostarczanie ciepłych posiłków, przeprowadzanie higieny osobistej, zmiana pozycji osoby leżącej, zmiana pampersów.

  1. Opiekun medyczny – rehabilitant:

1 osoba świadczyła usługi dla 13 osób w zakresie: częściowy masaż ciała, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia redresyjne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno- bierne, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn górnych, grzbietu i brzucha, doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortotycznego czy też nauka chodu za pomocą balkonika rehabilitacyjnego z jedną, zachowaną kończyną dolną.

  1. Pielęgniarka:

1 osoba świadczyła usługi pielęgniarskie dla 20 osób w zakresie: mierzenie CTK, poziomu cukru we krwi, wykonanie zabiegów higieniczno- pielęgnacyjnych, wykonania wstrzyknięć domięśniowych, zmiany opatrunków, pomoc w utrzymaniu czystości i higieny ciała, toalety przeciwodleżynowej oraz monitorowano stan zdrowia mieszkańców w mieszkaniach wspieranych/ wspomaganych.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu jest w instytucjonalnej gotowości do kontynuowania usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ilości 35 miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz wsparciu asystenta rodziny.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.