Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż w ramach projektu 9.1.1.
pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 13.01.2020r. rozpoczynają się spotkania w ramach Warsztatów z zakresu prowadzenia i promowania inicjatyw lokalnych dla liderów z Klubu Młodzieżowego i dla Seniorów - uczestników projektu.

Działania te kierowane są do liderów społeczności lokalnej zamieszkujące obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Spotkania mają na celu podniesienie umiejętności i kompetencji społeczności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie wiedzy liderów w zakresie prowadzenia i promowania inicjatyw lokalnych. Działanie to pozwoli również na poznanie i zrozumienie procesów i mechanizmów związanych z aktywizacją lokalną, a także przybliży praktyczne rozwiązania i wskazówki w zakresie aktywizacji społeczności jak i w zakresie prowadzenia inicjatyw lokalnych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.