Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

11 lutego w CUS, przy ulicy Szymańskiego 19 odbyło się spotkanie walentynkowe dla uczestników projektu 9.1.1. „ Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap.

Podczas wydarzenia uczestnicy integrowali się przy wspólnym ozdabianiu serc z bibuły, którymi udekorowano tablicę. Ponadto dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników był słodki poczęstunek ufundowany przez uczestniczkę projektu.

Celem zajęć jest rozwój manualny, rozbudzenie kreatywności na różnych płaszczyznach intelektualnych, rozwój nowych umiejętności oraz integracja międzypokoleniowa.

Zajęcia w klubie mieszkańca/seniora realizowane są w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.