Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  od miesiąca grudnia rozpoczęły się  działania skierowane do grupy 12 uczestników/czek projektu – mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych takie jak:

 

„Cykl spotkań z coachem dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych”.
Spotkania te mają formę zarówno indywidualną jak i grupową i mają na celu zapewnienie seniorom pomocy w przejściu przez zmianę jaką jest przeprowadzenie się z dotychczasowych miejsc zamieszkania do mieszkań wspomaganych/wspieranych oraz umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości, jak i  budowania pozytywnych relacji z mieszkańcami i otoczeniem.

 

„Cykl spotkań z dietetykiem dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych”.
Spotkania te mają formę zarówno indywidualną jak i grupową i mają na celu uświadomienie seniorom jak ważna dla zdrowia organizmu jest odpowiednia i różnorodna dieta, właściwy dobór produktów oraz sposób przygotowania posiłków.

 

„Warsztaty z zakresu treningu umiejętności społecznych  dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych”
Warsztaty mają  formę grupową i mają na celu przede wszystkim rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstaw zasad interpersonalnych, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznej realizacji zdań.

 

„Spotkania z psychologiem dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych”
Spotkania te prowadzone są w formie indywidualnej i mają na celu wzmocnienie automotywacji mieszkańców, praca nad dokonywaniem zmian w życiu, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, doskonaleniu siebie,  nabycie umiejętności asertywnego prowadzenia rozmów, nabycie umiejętności komunikowania swoich potrzeb, zwiększenie samooceny poprzez pracę nad negatywnymi myślami i ograniczającymi przekonaniami, wzmocnienie pewności siebie i wyrażania siebie.

 

Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, mieszkańcy mieszkań wspomaganych/wspieranych chętnie uczestniczą w zajęciach, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.