Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Trwa rekrutacja uczestniczek i uczestników do projektu

Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w partnerstwie z Gminą Zawiercie, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, zaprasza osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w projekcie „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”.

Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie 48 osobom zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach (usługi pralnicze, gastronomiczne) oraz w Witowie (usługi cukierniczo – cateringowe, rękodzielniczo – porządkowe). W ramach projektu zapewnione jest także m.in.: poradnictwo psychologiczne i rehabilitacja ruchowa.

Projekt kierowany jest do osób w wieku 25 - 55 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (niezależnie od przyczyny niepełnosprawności) oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są bierne zawodowo/bezrobotne/ długotrwale bezrobotne.

Projekt finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
 

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

poniedziałek – piątek, w godz. 07:-00 – 15:00;

w Biurze Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

42 – 400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 22 (tel. 32 494 13 98 w. 12)

e-mail: rewitalizacja@mopszawiercie.pl
 

oraz w Biurach Zakładu Aktywności Zawodowej:
poniedziałek – piątek, w godz. 07:-00 – 15:00;

42-450 Łazy, ul. Brzozowa 19 (tel. 32 67 290 97)

42-446 Irządze Witów 167 (tel. 34 33 369 29)

e-mail: biurozaz@chsd.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.