Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Projekt 2010 - Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie

Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu systemowego realizowanego przez Nasz Ośrodek. Projekt pt.: ”Promocja aktywnej integracji  społecznej na terenie miasta Zawiercie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 01.01.2010r do 31.12.2010r

Uczestnikami projektu mogą być osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej) w wieku aktywności zawodowej tj. od 15 do 64 lat.

Rekrutacja trwa do 28.02.2010r

Oferowane przez nas działania w ramach realizowanego projektu to m.in.:

- uczestnictwo w grupach samopomocowych

- uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

- konsultacje doradcy zawodowego oraz kursy zawodowe

- wsparcie asystenta rodzinnego

Grupą docelową projektu jest 70 osób z czego 13 osób będzie  kontynuować  zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Cel projektu znajduje również swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Zawiercie na lata 2007-2013.

 Zakończona rekrutacja

Informujemy Państwa, że zakończył się nabór uczestników do projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od marca uczestnicy naszego projektu biorą udział w spotkaniach i zajęciach grup samopomocowych oraz zajęciach klubu samopomocowego. Celem zajęć jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej naszych klientów a zaplanowane działania pomogą:

- rozwinąć kompetencje interpersonalne i społeczne

- zwiększyć wiarę we własne siły i możliwości

- efektywnie zaplanować swoja indywidualną przyszłość w zakresie aktywności zawodowej

- wypracować korzystną strategię rozwiązywania swoich problemów

- uwrażliwić społecznie

- pomóc w poznaniu i ocenie samego siebie

Uczestnictwo w grupach samopomocowych i klubie samopomocowym pozwoli naszym  uczestnikom zyskać wsparcie ludzi, którzy na co dzień borykają się z podobnymi problemami.

W kwietniu br. rozpoczną się indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników naszego projektu, które pozwolą na określenie swoich mocnych i słabych stron oraz ustalenie ogólnego profilu psychologicznego każdego z uczestników projektu.

 

Spotkanie z doradcą zawodowym

 

W dniu 18.03.2010r uczestnicy projektu systemowego pt. ”Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy biorą udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej spotkali się z doradcą zawodowym.

Zajęcia miały charakter warsztatowy i obejmowały następujący zakres tematyczny:
- omówiono procedurę aplikacyjną z uwzględnieniem aplikacji internetowej i telefonicznej
- określenie umiejętności i predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników spotkania
- wstęp do treningu umiejętności społecznych

- trening umiejętności społecznych oraz aspekty komunikacyjne pod kątem autoprezentacji

 

Realizacja działań projektu systemowego

Realizacja działań projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”.
 
W ramach zadania nr 4 – aktywna integracja są realizowane obecnie następujące działania:
1) Centrum Integracji Społecznej:

 -skierowano i sfinansowano zajęcia w Centrum Integracji Społecznej, uczestnicy zajęć pod opieką instruktora zawodu mają możliwość uczestniczyć w praktycznej nauce zawodu. Zajęcia odbywają się w pracowni krawieckiej, gdzie można doskonalić umiejętności kroju i szycia, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, gdzie uczestnicy pracują w sortowni śmieci oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji przy pracach porządkowych i utrzymaniu zieleni; zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie, z tego tytułu uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy;

 
2)Grupy Samopomocowe:

- uczestnicy biorą udział w zajęciach grup samopomocowych, tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb uczestników i problemów , z którymi borykają się każdego dnia a przeprowadzone zajęcia mają wpływ na zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych;

3) Konsultacje Psychologiczne:

- trwają indywidualne konsultacje psychologiczne, dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej poznać swoje mocne i słabe strony, rozmowy z psychologiem mogą istotnie wpłynąć na budowanie własnego poczucia wartości a uświadomione emocje pomogą lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych;

4)Doradca Zawodowy:

- obecnie trwają również spotkania z doradcą zawodowym , które mają na celu ustalenie indywidualnych preferencji zawodowych uczestników oraz pomóc przy wyborze szkolenia zawodowego, które pozwoli najlepiej wykorzystać potencjał zawodowy poszczególnych uczestników projektu;

5)Asystenci Rodzinni:

- z uczestnikami projektu oraz z ich najbliższym otoczeniem pracują również asystenci rodzin, indywidualne podejście do każdej rodziny i jej problemów pozwoli na efektywne rozwiązanie bieżących konfliktów oraz pozwoli na przybliżenie rodzinie sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach w przyszłości;

6)Klub Samopomocowy:

- oprócz spotkań w grupach samopomocowych uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach Klubu Samopomocowego, tematyka zajęć jest związana z poszukiwaniem zatrudnienia, uczestnicy zajęć mają okazję wymienić się doświadczeniem w dziedzinie poszukiwania pracy, wymienić opinie o pracodawcach i zapoznać się z ofertami zatrudnienia przygotowanymi przez prowadzącą zajęcia. Ponieważ większość uczestników nie ma dostępu do Internetu, są to głównie oferty z portali internetowych i serwisów społecznościowych. Uczestnicy projektu mogą również liczyć na pomoc przy pisaniu cv i listów motywacyjnych.

 

Zespół projektowy razem z uczestnikami projektu przygotowuje się do pikniku rodzinnego, który ma się odbyć w wakacje. Dla uczestników projektu i ich najbliższych rodzin będzie to aktywnie spędzony czas na zabawach i grach rodzinnych.

 

Piknik rodzinny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, Sekcja Projektu Systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje 28.08.2010r Piknik rodzinny. To dobra okazja do pożegnania wakacji, zachęta do aktywności sportowej i stworzenie warunków do aktywnego udziału w zabawach i konkursach dla całych rodzin.

Przygotowane gry i zabawy dla całych rodzin będą sprzyjały integracji środowiska rodzinnego dziecka i pogłębieniu więzi rodzinnych uczestników pikniku oraz ich najbliższego otoczenia.

 

 

 Piknik rodzinny - Poznajmy się

W dniu 28.08.2010r na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ulicy Krzywej 3, w Zawierciu odbył się Piknik Rodzinny „Poznajmy się” . Piknik zorganizowany został dla uczestników projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem pikniku była integracja środowiska rodzinnego dziecka i pogłębienie więzi rodzinnych uczestników pikniku oraz ich najbliższego otoczenia oraz wzajemne poznanie się wszystkich uczestników realizowanego przez nas projektu systemowego.

     Mimo niesprzyjającej pogody (obfite opady deszczu) nasi uczestnicy nie zawiedli i aktywnie uczestniczyli w zabawach i konkursach zaplanowanych na ten dzień.

Piknik rozpoczął się o godzinie 10-ej ale już wcześniej trwały przygotowania liderów grup do konkursowych prażonek, każda z grup przygotowała swój popisowy garnek z przygotowanymi prażonkami wg własnych receptur.

 Na początku imprezy dzieci brały udział w loterii fantowej , w której do wylosowania  były pluszaki pozyskane dzięki wsparciu sponsora, każdy los brał udział w losowaniu 3 nagród głównych: na które składały się plecaki z piłką. Dzieci entuzjastycznie przyjęły propozycję malowania twarzy a ich radość udzieliła się większości rodziców, którzy sami ustawiali się w kolejce do naszych koleżanek, które pięknie malowały twarze. Dzięki temu mimo niepogody mieliśmy dużo ślicznych „słoneczek”, „biedronek”, „kwiatków”, „motyli” a nawet „tygrysów” , w obronie wszystkich stał nawet „spiderman”…

Piknik rozpoczął się powitaniem gości, niesprzyjająca aura spowodowała, że kilku z nich nie mogło do nas dotrzeć ale miło nam było powitać Panią Barbarę Ładę – Zastępcę Prezydenta Miasta Zawiercie, Pana Zygmunta Knopika - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Panią Iwonę Wiklik - Rzecznik Urzędu Miasta Zawiercie,  Pana Jacka Kacperskiego – Prezesa Galicyjskiej Fundacji Wsparcie Integracja Rozwój, Panią Elżbietę Olszak – Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Krakowie, Panią Elżbietę Czekałę- Główną Księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Panią Sylwię Suligę z Ośrodka Kształcenia i Biznesu w Zawierciu.

Po krótkim powitaniu wszyscy usiedli do wspólnego śniadania, w czasie którego można było nabrać sił przed czekającymi nas konkurencjami sportowymi.

Zespoły uczestników pikniku stanęły do rywalizacji w grupach:
  1. „12 Wspaniałych”
  2. „Sami swoi”
  3. „Superbabki”
  4. „Zrób to sam”
  5. „Igła z nitką”
  6. „Ekologiczni”
  7. „Rekreacyjni”

Pogoda nie pozwoliła na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych konkurencji a deszcz skutecznie utrudniał niektóre z nich, ale i tak uczestnicy dzielnie zmagali się z aurą i przygotowanymi dla nich konkurencjami. Dużo radości sprawiła zabawa „Wielka niewiadoma”, w której uczestnicy musieli wykazać się refleksem i poczuciem humoru, kolejna zabawa to „Świat na różowo”, w czasie której dzieci karmiły swoich rodziców kisielem i nie byłoby w tym może nic szczególnego gdyby nie fakt, że obie strony miały przewiązane oczy…Dzieciom ta zabawa sprawiła dużo radości i śmiechu. Zaraz potem mogliśmy podziwiać śmiałków, którzy startowali w konkurencji „Slalom z jajem” i mogli się przekonać , o tym , że siła grawitacji jednak istnieje…i dotyczy też spadających z łyżek jajek. Ostatnią konkurencją jaką mogliśmy przeprowadzić mimo deszczu było „Przeciąganie liny”. Do tych zawodów każda z grup wytypowała swoich najsilniejszych, najsprytniejszych uczestników. Zwycięzcy poszczególnych zabaw otrzymali wyróżnienia.

Po wysiłku związanym z uczestnictwem w zawodach ale i dopingiem grup mogliśmy posilić się przygotowanymi przez uczestników pysznymi prażonkami, a grupa , której prażonki zostały wyróżnione przez wybrane wcześniej jury została uhonorowana pamiątkowym wyróżnieniem.

Dzieci uczestników dostały paczki ze słodyczami przygotowane przez naszych sponsorów a ich radość udzielała się nam wszystkim i w dobrych nastrojach zakończyliśmy nasz piknik.

Dziękujemy naszym sponsorom:
Centrum Integracji Społecznej w Krakowie – za sponsorowanie paczek dla dzieci
Firmie Handlowej „Aneta” w Zawierciu za przekazanie maskotek na loterię fantową
Centrum Kształcenia i Biznesu „Sokrates” w Zawierciu za przygotowanie ciast
Państwu Sylwii i Tomaszowi Orman za ufundowanie nagród głównych
Firmie „AXON” za przygotowanie plakatów

 

Kursy zawodowe elementem efektywnej aktywizacji zawodowej

 

Szanowni Państwo, informujemy, że dla 42 uczestników projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez nasz Ośrodek, zostały zorganizowane następujące kursy zawodowe:

- Fryzjer damsko – męski I stopnia
- Kucharz, obsługa imprez okolicznościowych
- Operator koparko – ładowarki
- Opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną
- Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą programu „Płatnik”
- Spawacz metodą MIG
- Specjalista ds. handlu obejmujący moduł obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera oraz obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w wózkach jezdniowych
- Technolog robót wykończeniowych
 

Organizacja kursów została poprzedzona analizą potrzeb lokalnego rynku pracy i uwzględniała zasoby społeczne i zawodowe każdego z uczestników oraz z uwzględniała konsultacje doradcy zawodowego.

Celem kursów jest:
- uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu poszczególnych kursów
- uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób o niskich lub zdeaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych
- zwiększenie świadomości o konieczności samokształcenia się

Wykładowcami są praktycy , którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne oraz długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów.

Wszyscy uczestnicy przed rozpoczęciem kursów zawodowych wykonali wszystkie niezbędne badania pozwalające przystąpić do uczestnictwa w kursach .

Z trwających kursów zakończyły się już dwa: Fryzjer damsko – męski I stopnia oraz Kucharz, obsługa imprez okolicznościowych– obydwa pomyślnie dla naszych uczestników, którzy zaliczyli egzamin z wynikiem bardzo dobrym.

Chcielibyśmy żeby zdobyte umiejętności i wiedza pomogły naszym uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia i ułatwią powrót na lokalny rynek pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wycieczka do Krakowa

 

W dniu 17.11.2010r uczestnicy zajęć Centrum Integracji Społecznej na zaproszenie  Galicyjskiej Fundacji Wsparcie, Integracja, Rozwój  wyjechali na jednodniową wycieczkę do Krakowa.

Centrum Integracji Społecznej działa w ramach Projektu Systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiedzanie tego jednego z najpiękniejszych miast europejskich uczestnicy wycieczki rozpoczęli od pobytu na Wzgórzu Wawelskim, gdzie wzniesiony został  Zamek Królewski -  rezydencja królewska o charakterze zabytkowym. Na Wawelu wszyscy mieli okazję zwiedzić  Katedrę i mieszczące się w niej Groby Królewskie oraz Kryptę  Józefa Piłsudskiego i Kryptę ś.p Pary Prezydenckiej. Ze Wzgórza Wawelskiego udaliśmy się malowniczą uliczką Kanoniczą w stronę Rynku. Ulica Kanonicza to najstarsza ulica w mieście z pięknymi kamienicami w stylu renesansowym i barokowym z ozdobnymi portalami. Szczególną uwagę zwróciliśmy na Kamienicę nr 16, w której dziś mieści się Hotel Copernicus, Kamienicę nr 17 Pałac biskupa Erazma Ciołka, dziś mieszczącą jeden z oddziałów Muzeum Narodowego oraz XIV wieczny budynek , w którym mieszkał kronikarz polski Jan Długosz.

Spacer ulicą Kanoniczą i Grodzką zakończył się na Rynku Głównym. Tutaj w otoczeniu zabytkowych kamienic uczestnicy wycieczki spędzili więcej czasu na zwiedzaniu Kościoła św. Wojciecha, Kościoła Mariackiego, Sukiennic, był czas na pamiątkowe zdjęcia pod pomnikiem Adama Mickiewicza oraz krótką lekcję historii przy tablicy upamiętniającej Insurekcję Kościuszkowską.

Po obiedzie nadszedł czas pożegnania mglistego ale i tak urzekającego w tym dniu Krakowa.

 

Nowa inicjatywa w projekcie systemowym "Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie"

 

 

Program Aktywności Lokalnej „PALeta Szans” jest narzędziem, które ma pomóc w aktywizacji zawodowej i społecznej oraz promowaniu integracji społeczności lokalnej poprzez działania kierowane głównie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Jest integralną częścią projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem programu jest podniesienie aktywności społeczno zawodowej i integracji mieszkańców osiedla Szymańskiego oraz instytucji lokalnych, które stanowić mogą ważny element pomocny przy rozwiazywaniu problemów mieszkańców osiedla. Program stanowi nawiązanie do strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Zawiercie na lata 2008-2013. Rekrutacja do Programumiała miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. podczas rozmów potencjalnych uczestników z inicjatorami projektu. Na siedzibę PAL wybrano budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte.

Po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników Programu Aktywności Lokalnej „PALeta Szans” dla osiedla Szymańskiego w Zawierciu rozpoczęły się spotkania w ramach grupy samopomocowej. Pierwsze zajęcia, które odbyły się 20 września 2010 roku miały na celu integrację uczestników programu. Zajęcia grupy samopomocowej odbywają się co dwa tygodnie i trwają 3 godziny. Ich tematyka dostosowana jest do oczekiwań uczestników spotkań i wynika ze zgłoszonych przez nich potrzeb. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów dobranych pod kątem tematów prowadzonych zajęć.

Kilkukrotnie odbywały się także dodatkowe spotkania w ramach grupy samopomocowej. Czas tych spotkań spożytkowany był na konkretne działania. W czasie pierwszego takiego spotkania 22 uczestnicy programu postanowili wykonać prace porządkowe i dostosować pomieszczenia siedziby programu. Odbywały się również spotkania podczas których sale przygotowywane były do imprez okolicznościowych takich jak andrzejki (miały miejsce 26 listopada) czy mikołajki (18 grudnia).

Od miesiąca października rozpoczęły się treningi umiejętności wychowawczych poszerzone o dodatkowe zajęcia artystyczne. W ramach tych spotkań mogli poznać techniki plastyczne o dodatkowe umiejętności pozwalające urozmaicić wspólnie spędzany z dziećmi czas wolny. 

Raz w tygodniu sala konferencyjna w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej zostaje przystosowana do zajęć sportowych. W każdy wtorek mieszkańcy osiedla mają możliwość korzystać ze stołu do tenisa stołowego.

Od początku listopada w siedzibie programu raz w tygodniu dwugodzinny dyżur pełni radca prawny i psycholog. Ich pomoc jest skierowana do każdego mieszkańca osiedla Szymańskiego i świadczona jest w sposób bezpłatny.

W dniu 6 listopada miał miejsce wyjazdowy trening umiejętności i kompetencji społecznych. Podczas całodziennego wyjazdu do Centrum Rozrywki Jura w Ogrodzieńcu zostali podzieleni na 3 grupy. Osoby dorosłe miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa. Młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych podczas gdy najmłodsze z dzieci brały udział w zajęciach plastycznych. Popołudniowe zajęcia były prowadzone w dwóch grupach kiedy jedna brała udział w warsztatach bębniarskich, druga miała zajęcia sportowe. Wyjazd został zakończony prezentacją umiejętności, które nabyli jego uczestnicy podczas swoich zajęć. Każdy z uczestników otrzymał dyplom potwierdzający jego udział w zajęciach, a młodsi uczestnicy dodatkowo otrzymali prezenty.

 

Pierwszy sukces PAL -u

 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej „PALeta szans” dla osiedla Szymańskiego w Zawierciu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu jego uczestnicy brali udział w treningach umiejętności psycho-społecznych rozszerzonych o zajęcia artystyczne. Dodatkowym zamierzonym ich celem było promowanie i wpajanie umiejętności wychowawczych oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego wraz z dziećmi. Jedną z propozycji, która została przedstawiona uczestnikom jako pomysł na pracę podczas zajęć było wykonanie szopek krakowskich. Wyjaśnienie tradycji związanej z budowaniem szopek, ich znaczeniem i pochodzeniem spowodowało, że grupa zainteresowała się tym pomysłem. Postanowiono, że podczas zajęć powstanie grupowa szopka stworzona przez wszystkie osoby biorące udział w zajęciach. I chociaż inicjatywa stworzenia szopki krakowskiej nie była autorskim pomysłem samych uczestników Programu Aktywności Lokalnej, to podczas treningów bardzo szybko zaangażowali się oni w ten projekt.

W zajęciach udział brało 9 uczestników Programu wraz ze swoimi dziećmi. W pełni wykorzystali oni 5 dwugodzinnych spotkań przeznaczonych na budowanie szopki. Od samego początku rodzice współpracując z najmłodszymi uczestnikami treningów, wykorzystując poznane w ich trakcie techniki plastyczne, tworzyli swoją pracę z najtańszych możliwych materiałów, które na dodatek dostępne są niemalże w każdym domu. Kartoniki po sokach, opakowania po lekach i innych przedmiotach, papierki po cukierkach, sreberko po czekoladzie nie kojarzą się może, na pierwszy rzut oka, z działaniami artystycznymi. Jednak podczas spotkań z panią Jolantą Czernek, prowadzącą zajęcia, zyskiwały one zupełnie nowej wartości i stawały się z dodatkiem folii, papieru kolorowego, farb i kleju materiałem umożliwiającym formę artystycznego wyrazu.

Efekty swojej pracy uczestnicy zajęć, za namową prowadzącej zajęcia pani Czernek, postanowili zaprezentować podczas konkursu rękodzieła artystycznego „Zawitały Anioły” patronat nad którym obejmował prezydent miasta Zawiercie. Oficjalne ogłoszenie wyników obrad jury konkursowego miało odbyć się podczas uroczystej gali odbywającej się 3 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury. Kilka dni wcześniej okazało się jednak, że zwycięska praca zostanie reprezentantem miasta Zawiercie na corocznym Konkursie Szopek Krakowskich w Krakowie. W związku z tym choć oficjalne ogłoszenie wyników jeszcze nie nastąpiło ujawniono informację, że tegorocznym zwycięzcą konkursu rękodzieła „Zawitały Anioły” oraz zdobywcą Grand Prix prezydenta miasta okazała się szopka wykonana przez uczestników programu „PALeta Szans”. 2 grudnia dwie spośród uczestniczek treningów wraz z animatorem pracującym w programie wybrali się do Krakowa, by zgłosić wykonaną podczas treningów pracę do konkursu. Szopka uczestników programu do 28 lutego będzie przebywać w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

 3 grudnia odbyła się gala podczas której nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. Nagrodę z rąk prezydenta Zawiercia pana Mirosława Mazura odebrali sami uczestnicy biorący udział w treningach odbywających się w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Program Aktywności Lokalnej „PALeta Szans” istnieje w ramach projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podsumowanie realizacji zajęć w CIS

 

W dniu 29.12.2010r odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zajęć w Centrum Integracji Społecznej w 2010r, zorganizowanych dla uczestników projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”. Zajęcia prowadzone były przez instruktora zawodu w pracowni krawieckiej, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (sortownia śmieci) oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji (przy pracach porządkowych).

Spotkanie zorganizowane przez Centrum Integracji Społecznej było nie tylko okazją do podsumowania realizowanych działań, o których opowiedziała Dyrektor CIS – Pani Elżbieta Olszak i Prezes Galicyjskiej Fundacji Wsparcie Integracja Rozwój – Pan Jacek Kacperski, ale również do wręczenia uczestnikom zajęć certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności .

Celem zajęć w CIS było nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu , uczestnicy mogli również przekwalifikować lub podnieść posiadane już kwalifikacje zawodowe.

W czasie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z udziału w projekcie i zajęciach zorganizowanych przez Centrum Integracji Społecznej, był czas na życzenia noworoczne i podziękowania uczestników za daną im możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.