Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu odbywają się następujące działania:

Od lipca 2019 roku działa Punkt Informacji Obywatelskiej w ramach, którego uczestnicy projektu mogą skorzystać z porad PRAWNIKA w poniedziałki w godzinach 10.00 – 12.00 oraz piątki w godzinach 11.00 – 13.00 w pokoju 101 mieszczącego się w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 47 na I piętrze, oraz z porad PSYCHOLOGA we wtorki w godzinach 15.15 – 17.15 (na ul. Pastewnej 6 w obecnym punkcie pracy socjalnej nr 2) oraz w czwartki w godzinach 15.15 – 17.15 w obecnym biurze pracy socjalnej nr 5 mieszczącym się przy ul. Szymańskiego 19).

Od września 2019 roku odbywają się „Warsztaty opiekuńczo-wychowawcze” dla Klubu dla Rodzin, prowadzone w ramach spotkań grupowych z asystentem rodziny. Ponadto rodzina objęta jest również wsparciem asystenta który odwiedza rodziny w ich domach oraz pomaga w wzmaganiu się z trudnościami życia codziennego.

Od września działa też Punkt Wolontariatu mieszczący się przy ul. Szymańskiego 19 w obecnym Centrum Usług Senioralnych, w którym to działania realizują Koordynatorzy Wolontariat, przygotowując wolontariuszy do aktywnego udziału w organizowaniu inicjatyw lokalnych oraz uczestnictwu w imprezach planowanych w ramach projektu.

Od listopada odbywają się „Warsztaty Efektywny Animator Lokalny” dla Liderów z Klubu Młodzieżowego oraz Centrum Usług Senioralnych, mające na celu zwiększenie wiedzy liderów w zakresie prowadzenia komunikacji w społeczności lokalnej oraz z zakresu prowadzenia i promowania inicjatyw lokalnych.

Od listopada odbywają się również działania z „Treningu umiejętności Społecznych” kierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osób z niepełnosprawnością. Spotkania te mają na celu nabywanie umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie, umiejętność współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, metody radzenia sobie z emocjami, uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb oraz odreagowanie napięć emocjonalnych.

Od listopada odbywają się także „Warsztaty Grupowe Psychologiczne”, których głównym celem jest wzmocnienie automotywacji, praca nad dokonywaniem zmian w życiu, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji, doskonaleniu siebie, zdobycie wiedzy z obszaru asertywności, nabycie umiejętności asertywnego prowadzenia rozmów, nabycie umiejętności komunikowania swoich potrzeb, zwiększenie samooceny poprzez pracę nad negatywnymi myślami i ograniczającymi przekonaniami, wzmocnienie pewności siebie i wyrażania siebie.

Od listopada odbywają się też indywidualne „Konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne”, których celem jest wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości.

W projekcie uczestniczą zarówno osoby uczące się (liderzy młodzieży i wolontariusze), seniorzy jak i osoby niepracujące, wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Nie są to jedyne zajęcia, jakie przewidziane są dla uczestników projektu. Czekają ich jeszcze inne działania, z których będą mieli możliwość skorzystać, m in. takie jak: zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych, kursy językowe, kursy zawodowe oraz płatne staże zawodowe.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.