Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Uczestniczki i uczestnicy projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym cyberprzemocy, które poprowadził Michał Janusz psycholog zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu.

Celem spotkania było zapoznanie z zagadnieniem cyberprzemocy i możliwymi sposobami zachowania wobec przemocy przez internet. Uczestniczki i uczestnicy uzyskali wiedzę jak należy chronić nie tylko siebie, ale również swoich bliskich, szczególnie dzieci.

Spotkanie odbyło się 15 listopada 2021 roku w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Zawierciu.

Informujemy, że powyższe działanie odbyło się w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.