Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Rok 2021 w Klubie mieszkańca/seniora rozpoczęliśmy aktywnie i z wieloma pomysłami. Panujący stan epidemii wymógł konieczność dostosowania formy zajęć do obowiązujących obostrzeń. Z dużym zainteresowaniem spotkał się „Międzypokoleniowy Turniej Gry w Warcaby”. Jego multimedialna forma pozwoliła na rywalizację między uczestnikami projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2020-2022” II etap, a podopiecznymi Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Odbywały się również spotkania na świeżym powietrzu oraz zajęcia ruchowe i relaksacyjne, których celem była aktywizacja mieszkańców, poprawa ich stanu zdrowia, motywowanie do angażowania się w aktywność społeczną oraz poznanie walorów Zawiercia.

Rozpoczęto realizację warsztatów artystyczno-plastyczno artterapeutycznych „Malowanie na Szkle”, których celem jest zapoznawanie z technikami zdobienia szkła (nakładanie konturu, pokrycie kolorem, utrwalanie techniką fusion) oraz stworzenie szklanych dekoracji.

Odbyła się także wirtualna wycieczka po Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku oraz Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie, która była świetną okazją do poznania dzieł sztuki.

Zajęcia w klubie mieszkańca/seniora realizowane są w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.