Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W dniu 20.11.2020 roku wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w ramach projektu 9.2.1. ,,Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercie – Etap II” wspólnie z wychowankami Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny uczestniczyli w zajęciach on -line na grupie Domowa Świetlica.

Tematem zajęć był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, obchodzony właśnie tego dnia. W ramach zajęć nasi wychowankowie zostali zapoznani z Konwencją o prawach dziecka uchwaloną w 1989 roku oraz jej czterema podstawowymi filarami: zakazem dyskryminowania dzieci ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię i pochodzenie; prawem dzieci do rozwoju we wszystkich aspektach ich życia; stawianiu dobra dziecka na pierwszym miejscu; uczestniczenia dziecka w decyzjach dotyczących jego życia. Podczas zajęć rozmawiano z dziećmi także o organizacji UNICEF; okoliczności jej powstania i działalność, czyli na chwilę obecną promocja i ochrona praw dziecka oraz zbieranie funduszy na rzecz pomocy dzieciom w najbiedniejszych regionach świata. Przybliżono wychowankom także postać twórcy oryginalnego systemu pracy z dziećmi opartego na partnerstwie i prekursora działań na rzecz praw  dziecka- Janusza Korczaka. Okazało się, że jest to osoba doskonale znana naszym dzieciom.

Przeprowadzone zajęcia pozwoliły dzieciom pogłębić wiedzę na temat znajomości praw dziecka, ukształtowały świadomość posiadania własnych praw oraz nauczyły dostrzegania odmienności drugiego człowieka.

Informujemy, iż powyższe działania są realizowane w ramach projektu 9.2.1 „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercie- Etap II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.