Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończonych warsztatach ruchowo-relaksacyjnych dla uczestników/czek projektu, w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyła się realizacja „Warsztatów ruchowo-relaksacyjnych dla uczestników/czek projektu,
w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora)
”.

W okresie od 08.02.2021 – 29.09.2021 zostały zrealizowane „Warsztaty ruchowo-relaksacyjne dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora) dla grupy 22 osób w łącznym wymiarze 616 godzin dydaktycznych.

Celem warsztatów była poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, choroby układu krążenia oraz usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych.

Zakres warsztatów obejmował w szczególności: poprawę koordynacji, ogólnousprawniające, ćwiczenia równowagi, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia przy muzyce z elementami choreografii, nauka reagowania ciałem na różne sygnały, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz wiele innych poprawiających krążenie i napięcie mięśni.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.