Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w kwietniu 2021 roku rozpocznie się realizacja „Warsztatów rękodzielniczych dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora)”, w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania kierowane są do grupy 22 uczestników/czek projektu (Klubu Seniora).

     Celem warsztatów jest poprawa i rozwijanie wyobraźni twórczej, dbanie o utrzymanie kondycji manualnej, zagospodarowanie czasu wolnego, zainteresowań, aktywności życiowej, umożliwienie zaprezentowania swoich prac szerszemu gronu odbiorców i dowartościowania twórców – seniorów.
     Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 22 uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora), w łącznym wymiarze 410 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 grupy.
     Zakres warsztatów obejmować będzie w szczególności: zapoznanie się z różnymi technikami rękodzielnictwa, przygotowanie różnego rodzaju ozdób, wykonanie malowideł witrażowych, wykonywanie drobnych elementów dekoracyjnych.

     Nadmieniamy, iż działania podejmowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

    Informujemy, iż powyższe działanie kierowane jest do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.