Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 195 840 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przystąpił do realizacji programu
„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

 

Program realizowany jest w trzech formach:

 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego

 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki
   

Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie:

 • czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne;

 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji i rehabilitacji w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną,

 • wymaga wysokiego wsparcia,

 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

Opiekunowie, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu na terenie Gminy Zawiercie można uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 22 ( budynek mieszkań chronionych i wspomaganych), pokój 7 lub telefonicznie 32 494 13 98 wew. 14; 664 423 329

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.