Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży

W ostatnim czasie realizowane były dla dzieci i młodzieży z naszego miasta dwa programy wpisane na listę profilaktycznych programów rekomendowanych.

Pierwszy z nich to program Archipelag Skarbów - skierowany był do wszystkich uczniów klas 8 uczęszczających do zawierciańskich szkół podstawowych. Poprzednia realizacja programu, która miała miejsce w roku 2022 cieszyła się bardzo przychylnymi opiniami wśród uczniów jak i pedagogów, którzy uznali Archipelag Skarbów za cenne narzędzie warte tego, by realizować je cyklicznie.

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla starszych klas szkół podstawowych opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, realizowany w dwóch czterogodzinnych bloków warsztatów w dwa kolejne dni. Podczas spotkania uczestnicy zamieniają się w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży potwierdzają badania naukowe.

Program prowadzony był przez trzech trenerów, ludzi z pasją, którzy łączą profesjonalizm z zaangażowaniem na rzecz dobra młodzieży. Trenerzy Archipelagu Skarbów dzięki temu, że sami żyją w zgodzie z tym, co przekazują młodzieży, sprawiali wrażenie osób bardzo wiarygodnych dla młodych ludzi zgromadzonych na sali widowiskowej MOK.

Program uczył zdrowego i mądrego stylu życia łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Podczas spotkania realizatorzy programu poruszali wiele istotnych problemów okresu dojrzewania, dużo miejsca poświęcono uczuciom i relacjom międzyludzkim. Dynamiczny charakter całego spotkania sprawiał, że młodzież chętnie włączyła się w dyskusję i część warsztatową.

Kolejny z programów skierowany był do zdecydowanie młodszych mieszkańców naszego miasta. Program „Poruszające Bajki o emocjach” jest jedynym na liście programów rekomendowanych narzędziem do pracy z tak młodą grupą odbiorców. Celem programu jest wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno - społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które mogą im pomóc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, w komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć, a także w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami. Cel realizowany jest przez wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i lepszego budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań problemowych i ryzykownych.

Trenerki „Centrum Działań Profilaktycznych” z Wieliczki zabrały zerówkowiczów w niezwykłe miejsca, gdzie poprzez aktywne uczestnictwo w historii bohaterów bajek, dzieci mogły m.in.: rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych, komunikować się bez przemocy, czekać na swoją kolej, radzić sobie z trudnymi emocjami. Wsparciem w auto ekspresji były instrumenty (bębny, kalimby, gongi, kije deszczowe i inne), na których dzieci grały w sposób intuicyjny, a które sprawiały, że całość zajęć nabierała jeszcze atrakcyjniejszego charakteru.

W dodatkowych zajęciach mogli również uczestniczyć wychowawcy i rodzice dzieci objętych warsztatami, co stanowiło dodatkowy ważny aspekt i pozwoli.

Opinia dzieci, wychowawców i kadry pedagogicznej, a także samych rodziców dzieci biorących udział w programie była wyjątkowo dobra, a sama inicjatywa została bardzo korzystnie oceniona.


 

05

LUT

2024

42

razy

czytano

17/1937

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.