Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończeniu zajęć logopedycznych dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej” w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 25.10.2021r. zakończyła się realizacja „Zajęć logopedycznych dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej”, które odbywały się w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od 29.10.2020r. do 25.10.2021r. dla grupy liczącej 35 osób w nowo otwartej Filii świetlicy przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu oraz w istniejącej placówce w łącznym wymiarze 260 godzin dydaktycznych.

Zakres zajęć obejmował badanie i diagnozę mowy dzieci i młodzieży, udzielanie konsultacji i porad, prowadzenie terapii zaburzeń mowy, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu, doskonalenie mowy już ukształtowanej oraz dbanie o prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Ćwiczenia proponowane przez logopedę stymulowały opóźniony rozwój mowy, pozwoliły na doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Zajęcia przyczyniły się również do usprawnienia techniki czytania i pisania, a także wprowadziły dzieci do świata twórczej aktywności słownej.

Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Specjalista pracując z uczestnikami projektu, zwracał uwagę zarówno na poprawność fonetyczną i gramatyczną, oraz na logiczne budowanie wypowiedzi i ogólną sprawność komunikacyjną.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.