Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończeniu kursu komputerowego realizowanego dla uczestników

i uczestniczek w ramach projektu 9.1.1. "Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego" na lata 2020-2022 II etap

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 23.11.2021r. zakończyła się realizacja kursu komputerowego dla uczestników i uczestniczek projektu 9.1.1. "Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego" na lata 2020-2022 II etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja „Kursu komputerowego” dla uczestników i uczestniczek projektu miała miejsce w okresie od 20.10.2020r. do 23.11.2021r. Przeprowadzonych zostało łącznie 60 godzin dydaktycznych, z których korzystała grupa licząca 10 osób. Zajęcia polegały na zapoznaniu z komponentami komputera, obsłudze programów i aplikacji, prawidłowym podłączaniu, odłączaniu i przenoszeniu danych na nośniki pamięci oraz sprawnym serwowaniu po internecie.

Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz użytkowania internetu i wykorzystywania go w codziennym życiu.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego" na lata 2020-2022 II etap współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.