Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Zespół ds. Obsługi Informatycznej,  podlega bezpośrednio Dyrektorowi, zespół zajmujący się: prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem technik  informatycznych  w  działalności  Ośrodka;  organizowaniem  obsługi technicznej  sprzętu komputerowego i wdrożonych systemów; nadzorowaniem i rozbudową sieci komputerowej; przygotowaniem danych do postępowań na zakup sprzętu  komputerowego  oraz  peryferyjnego;  zakupem  sprzętu  komputerowego oraz  oprogramowania  dla  poszczególnych  Działów  Ośrodka;  organizowaniem obsługi  technicznej  sprzętu  komputerowego  i  wdrożonych  systemów; prowadzeniem  wstępnego  instruktażu  obsługi  sprzętu  i  oprogramowania; administrowaniem  siecią  i  systemami  informatycznymi;  prowadzeniem  rejestru sprzętu  i  oprogramowania  komputerowego;  udzielaniem  pracownikom Ośrodka pomocy  w  zakresie  eksploatacji  systemów  informatycznych  oraz  sprzętu komputerowego;  utrzymaniem  ciągłości  działania  infrastruktury  informatycznej oraz  używanych  systemów  i  aplikacji  w  celu  zapewnienia  sprawnego  i prawidłowego funkcjonowania Ośrodka; zapewnieniem bezpieczeństwa systemów sieciowych; przestrzeganiem prawa w stosunku do oprogramowania używanego w Ośrodku,  administrowaniem  serwerownią  w  Ośrodku;  ustalaniem  uprawnień dostępu  do  danych  i  systemów;  udziałem  w  określaniu  polityk  bezpieczeństwa informacji  przetwarzanych  w  systemach  informatycznych; generowaniem  i przesyłaniem  zbiorów  centralnych  oraz  sprawozdań;  utrzymaniem  i  obsługą infrastruktury  telefonicznej  Ośrodka  (w  tym  centrali  telefonicznej);  obsługą centralnej elektronicznej skrzynki pocztowej Ośrodka (odbieraniem i nadawaniem wiadomości). Prowadzenie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  i aktualizacja danych teleinformatycznych, w tym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. Zadania  zespołu  mogą  być  realizowane  za  pomocą  podmiotów zewnętrznych,  w  takim  przypadku  Zespół  sprawuje  nadzór  nad  wykonaniem umowy od strony technicznej.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.