Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończeniu realizacji dyżurów przez Specjalistę od nauki języka angielskiego dla wychowanków świetlicy środowiskowej” w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 19.10.2021r. zakończyła się realizacja „Zajęć z pełnienia dyżuru Specjalisty od nauki języka angielskiego dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej” w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Realizacja „Zajęć z pełnienia dyżuru Specjalisty od nauki języka angielskiego dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej” miała miejsce w okresie od 10.09.2020r. do 19.10.2021r. Przeprowadzonych zostało łącznie 240 godzin dydaktycznych, z których korzystała grupa licząca 15-20 osób.

Zajęcia polegały na udzielaniu pomocy uczestnikom i uczestniczkom projektu w odrabianiu lekcji oraz uzupełnianiu braków w nauce języka angielskiego. Zajęcia rozwijały podstawowe umiejętności komunikowania się w języku obcym. Pełniący dyżury specjalista prowadząc aktywizujące zajęcia w atmosferze zabawy
i w warunkach sprzyjających rozwojowi i nauce, zachęcał do poszerzania słownictwa oraz do stosowania zasad gramatycznych. Wychowankowie byli zachęcani do rozwijania umiejętności komunikowania się w języku angielskim mówiąc o sobie i najbliższym otoczeniu.

Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do polepszenia kompetencji językowych oraz stworzyło warunki dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.