Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

31 grudnia 2017r zakończyła się realizacja projektu pozakonkursowego ''Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim''. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach.

W ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu na przestrzeni dwóch lat zrekrutowanych zostało 145 uczestników projektu, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką społeczno – zawodową udział w projekcie zakończyło 96 osób.

Uczestnicy projektu objęci byli różnego rodzaju wsparciem, w tym indywidualnym doradztwem psychologicznym i prawnym oraz wsparciem asystenta rodzin. Brali również udział w spotkaniach grup samopomocowych, treningach kompetencji społecznych, Programie Aktywizacja i Integracja. Objęci byli również wsparciem zdrowotnym w postaci dwóch edycji ''Białych Sobót'' realizowanych kolejno w roku 2016 oraz 2017. Uczestnicy projektu aktywizowani byli także zawodowo poprzez udział w kursach zawodowych i stażach. 13 osób ukończyło udział w stażu, zaś 12 kurs zawodowy ECDL Base.

W ramach projektu realizowane były dwa Programy Aktywności Lokalnej dla osiedla Stary Rynek oraz osiedla ul. Nowej w Kromołowie, których celem była integracja mieszkańców, podniesienie ich aktywności społecznej, ożywienie dzielnic, w których występuje duże zagęszczenie problemów społecznych. Uczestnicy Programów wraz z otoczeniem rodzinnym i sąsiedzkim na przestrzeni dwóch lat przy wsparciu animatora lokalnego podejmowali się realizacji różnych działań środowiskowych. Uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami samorządu, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, współorganizowali festyny rodzinne. Brali także udział w spotkaniach grup samopomocowych, wycieczkach integracyjnych, wydarzeniach lokalnych jak zabawy andrzejkowe czy spotkania mikołajkowe. Część z uczestników Programów aktywizowana była zawodowo poprzez udział w stażach i kursach.

W ramach Programów Aktywności Lokalnej realizowany był również wolontariat. W trakcie trwania projektu podpisano kilkadziesiąt porozumień, z których ostatecznie wyklarowała się kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy stale wspierająca działania Programów.

Celem projektu pozakonkursowego ''Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim'' była aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczne.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.