Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyły się kolejne działania związane ze środowiskiem lokalnym, min. Warsztaty Efektywny Animator Lokalny.

W/wym warsztaty były realizowane w okresie od 07.11.2019r do 21.01.2020r. i skierowane dla grupy 10 uczestników/czek projektu – Liderów (osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i osób z niepełnosprawnymi. ) w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych (30 godzin dla Liderów z Klubu Seniora i 30 godzin dla Liderów z Klubu Młodzieżowego) . Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy liderów w zakresie prowadzenia komunikacji w społeczności lokalnej, oraz z zakresu prowadzenia
i promowania inicjatyw lokalnych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.