Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyła się realizacja „Warsztatów z zakresu dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora)”.

W okresie od 24.02.2021 – 31.03.2021 zostały zrealizowane „Warsztaty z zakresu dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą umiejętności społecznych dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych” dla grupy 22 osób w wymiarze 246 godzin dydaktycznych. Celem warsztatów było stworzenia nawyków zdrowego stylu życia, poprawy psychofizycznego samopoczucia, aktywizowania osób starszych do podejmowania aktywności fizycznej i społecznej oraz podniesienia wiedzy i świadomości z zakresu problematyki senioralnej.

Zakres warsztatów obejmował w szczególności: zaznajomienie się z zasadami dbania o higienę osobistą, przedstawienie jaki ma wpływ higiena osobista na samopoczucie i kondycję fizyczną, dobieranie ubioru do warunków atmosferycznych, dobieranie odpowiednich kosmetyków do wieku seniora, przedstawienie wpływu kolorów na podkreślanie atutów urody i sylwetki, przedstawienie jak utrzymać odpowiednią kondycję skóry twarzy zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.