Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Cykl zajęć edukacyjno-poznawczych

pn.: „JA W ŚWIECIE RELACJI”

W ramach Klubu Mieszkańca/Seniora 12 lipca 2021r. uczestnicy i uczestniczki projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, uczestniczyli w zajęciach pn. „Ja w świecie relacji”, na których wskazano wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, uczestnicy podzieli się doświadczeniami w zakresie kształtowania umiejętności życiowych. Przeprowadzono dyskusję na temat czynników warunkujących zachowanie oraz reakcje ludzi w różnych sytuacjach.

Celem zajęć było podniesienie wśród uczestniczek i uczestników projektu świadomości własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej i zwiększenie skuteczności w porozumieniu się pozawerbalnym.

Informujemy, że powyższe działanie odbyło się w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.