Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W ramach Klubu Mieszkańca/Seniora 25 sierpnia 2021r. uczestnicy i uczestniczki projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, wzięli udział w zajęciach „Jak stawiać granice”.

Uczestnicy i uczestniczki projektu opisywali sytuacje, w których to oni wyznaczali granice albo te granice ktoś im wyznaczał. Granice człowieka określają jego „prywatne terytorium”, które można opisać za pomocą sześciu obszarów: moja przestrzeń, moje rzeczy, mój czas, moje myśli, moje uczucia, moje ciało. Omawiano, co oznacza przekraczanie granic w tym obszarze oraz o konsekwencjach nie wyznaczania granic.

Celem zajęć było przekazanie uczestnikom i uczestniczkom projektu wiedzy na temat pojęcia osobistych granic i ich znaczenia, rozwijanie umiejętności ochrony własnych granic oraz szanowania granic innych osób. Kształtowanie umiejętności mówienia NIE, nabycie umiejętności właściwego reagowania w różnych sytuacjach społecznych, rozwijanie zdolności komunikacyjnych oraz zachęcanie do pracy w grupie.

Informujemy, że powyższe działanie odbyło się w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.