Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Wznowienie działań w ramach projektu 9.1.1.  „Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego na lata 2019-2020” z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, od dnia 22.06.2020r. rozpoczną się pierwsze spotkania z uczestnikami projektu.

Nadmieniamy, iż działania podejmowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ponadto informujemy, iż w dobie panującej pandemii realizowane były zajęcia z uczestnikami w formie indywidualnej za pośrednictwem kontaktu telefonicznego oraz Messengera. W związku w powyższym udało nam się zakończyć takie działania jak: „Konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne”, „Trening Umiejętności Wychowawczych” oraz „Indywidualny Coaching Aktywizacyjny” z uczestnikami Grup II i III oraz „Trening Umiejętności Społecznych” i „Warsztaty z zakresu prowadzenia i promowania inicjatyw lokalnych” z Grupą młodzieży.

Informujemy również, iż w tym trudnym okresie realizowane były również inicjatywy lokalne, jednakże w nico inne formie niż dotychczas. Aktywnie uczestniczyliśmy w życiu mieszkańców zachęcając ich do aktywności ruchowej poprzez zajęcia JOGI i ZUMBY, oraz promując zdrowe odżywianie w czasie epidemii, poprzez cykl prelekcji dietetycznych. Nadmieniamy, iż wszystkie działania prowadzone były za pośrednictwem on-line pod wskazanymi linkami.

Organizowane były również rożne konkursy, zapewniające aktywność umysłową i manualną. Nie może ulec pominięciu również fakt, iż włączyliśmy się w zadbanie o bezpieczeństwo naszych uczestników i mieszkańców poprzez szycie maseczek i ich rozdawanie.

Przypominamy, iż działania te skierowane były i są kierowane do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.