Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020, w dniach od 22 do 26 października organizował inicjatywę lokalną pn.: „Warsztaty integracyjne dla mieszkańców osiedli rewitalizowanych”. Warsztaty poświęcone były tematyce ornitologicznej i służyły promowaniu idei opieki nad ptakami, były okazją do wspólnej pracy zespołowej oraz do podsumowania całego projektu i podzielenia się wrażeniami na temat tego, co uczestnictwo w projekcie wniosło w życie uczestników.

Podczas zespołowej pracy mieszkańcy wykazali się dużą pomysłowością i wzajemną pomocą. Teoretycznie w tematykę warsztatów wprowadziła uczestników i uczestniczki  Pani Dominiki Kondas - Wiceprezes „Fundacji Lokalnie z Uśmiechem”, która interesująco opowiedziała o życiu ptaków. W trakcie zajęć praktycznych składano karmniki, bejcowano i dopracowywano estetyczne elementy prac. Powstało łącznie 35 karmników, z których 3 zostały zamontowane na osiedlach rewitalizowanych, tj. Warty, Stary Rynek i TAZ, a pozostałe zostały udostępnione uczestnikom i uczestniczkom w celu zamontowania w ich najbliższej okolicy.

Uczestniczkom i uczestnikom warsztatu zapewniono materiały (karmniki do samodzielnego montażu, bejca),  poczęstunek oraz quiz z nagrodami.
Warsztat był ostatnią inicjatywą realizowaną w ramach kończącego się projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2019-2020, w ramach którego proponowano mieszkańcom osiedli rewitalizowanych szereg wydarzeń i inicjatyw integracyjnych, aktywizacyjnych oraz edukacyjnych.

Z przeprowadzonego podsumowania (ankiety i wypowiedzi uczestników) wynika że, uczestnictwo w trwajacym  18 miesięcy projekcie pozwoliło zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności, np. w zakresie pracy na komputerze, języka angielskiego. Poznano nowych ludzi, spędzano mile czas. Zdobycie certyfikatów było dodatkowym atutem. Uczestnicy byli zaangażowani w naukę i rozrywkę, był to dla nich pożyteczny, pełen emocji czas, który zaowocuje w przyszłości większą energią i aktywnością w życiu społecznym, realizacją założonych celów i przyczyni się do większej spontaniczności w podejmowaniu odważnych decyzji.

Projekt nie tylko zrealizował zakładane cele, ale też osiągnął kryterium trwałości, gdyż zmobilizował uczestników do uczestniczenia w życiu miasta i  czynnego angażowania się zawodowo.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.