Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Uczestniczki i uczestnicy projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap podnieśli swoje kompetencje językowe dzięki uczestnictwu w zajęciach literackich prowadzonych przez cały październik przez animatorki lokalne.

Zajęcia miały charakter warsztatowy i przybliżały gatunki literackie oraz możliwe do wykorzystania środki wyrazu artystycznego, a także pokazały proces powstania wiersza od poszukiwania inspiracji, poprzez szukanie metafory i najtrafniejszego słowa, po recytację utworu przed publicznością.

Uczestniczki i uczestnicy warsztatu wspólnie napisali wiersz pt.: „Wsparcie masz radę dasz”, który wraz z pracą plastyczną został zgłoszony do międzypokoleniowego konkursu w ramach XIX Przeglądu Kulturalnego Świetlic Środowiskowych ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk w Zawierciu.

Reprezentanci uczestników projektu wraz z animatorkami lokalnymi osobiście zaprezentowali wiersz napisany w trakcie warsztatów podczas finału konkursu, który odbył się w siedzibie OWDiR w Zawierciu, przy ul. Niedziałkowskiego 1.

Dziękujemy organizatorowi konkursu za możliwość uczestnictwa w wydarzeniu oraz wspólne spędzony czas w rajskiej scenerii.

Informujemy, że projekt 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.