Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż już 17 stycznia 2020 roku rozpoczynają się pierwsze spotkania w ramach Treningu umiejętności wychowawczych dla 10 rodziców mających problemy w wychowaniu dzieci.

Celem tego działania jest podniesienie wśród rodziców kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz świadomości o konieczności reagowania na negatywne zachowania dzieci, zwrócenie uwagi rodzica na czynniki wywołujące agresję wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na cyberprzestrzeń i środki psychotropowe, zachęcanie rodziców do współpracy nad wszechstronnym rozwojem dziecka.

Treningi tego typu mają na celu również poprawę relacji rodzinnych takich jak: pomoc w likwidowaniu nieprawidłowości tkwiących w systemie rodzinnym oraz ich przyczyn poprzez nabywanie przez rodziców świadomości pełnionych ról i ich wpływu na dzieci, a także nabywanie kompetencji wychowawczych.

Spotkania będą miały charakter indywidualny i odbywać się będą z każdym rodzicem w wyznaczonych dniach i godzinach.

Należy zaznaczyć, iż działanie organizowane jest w ramach projektu 9.1.1.
pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.