Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 20 roku życia
 • 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Świadczenie dobry strat przysługuje w wysokości 300 zł bez kryterium dochodowego.

Świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych

 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane:

 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą portalu emp@tia lub bankowości elektronicznej

 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie, ul. Leśna 26

 • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 32-494-13-47, 32-494-13-48, 602-157-094

 

Wnioski możną złożyć też za pomocą:

 • bankowości elektronicznej,
 • portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta),
 • Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – (konieczne jest założenie konta).

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r., poz. 1061)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.