Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje, iż rozpoczęły się „Staże zawodowe” realizowane przez Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa – organizacji wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert, w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami stażu jest grupa 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkująca na terenie Miasta i Gminy Zawiercie. W/wym osoby ukończyli pełną ścieżkę społeczna, odbyli konsultacje z doradcą zawodowym, a także ukończyli Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE.

Celem stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu jest poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania zakładów pracy; przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania; poznanie własnych możliwości na rynku pracy; pobudzanie aktywności indywidualnej, przy równoczesnym rozwijaniu w nich przedsiębiorczości; nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy, a także ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz stworzenie możliwości zatrudnienia u pracodawcy przyjmującego uczestnika projektu na staż, po jego odbyciu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.