Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego wsparcia i ogniwem oparcia społecznego  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  upośledzonymi  umysłowo mających  poważne  trudności  w życiu  codziennym,  wymagającym  pomocy  i  opieki niezbędnej do życia w środowisku i społeczności, której same te osoby, ani ich rodziny nie  mogą  zapewnić  wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia. Podstawowym  zadaniem  domu  jest  podtrzymywanie  i  rozwijanie  umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznym osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawą przyjęcia do domu stanowi decyzja administracyjna.

Szczegóły zakresu funkcjonowania placówki określa Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy  oraz  rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.