Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W okresie od VII 2016r do XI 2016r w ramach projektu realizowane były działania:

- 31.07.2016r 20 uczestników zakończyło udział w PAI

- trwały grupy samopomocowe dla 39 uczestników projektu (3 grupy)

- uczestnicy projektu objęci kontraktem socjalnym korzystali z poradnictwa prawnego

i psychologicznego w ramach działań projektowych

- realizowano działania w ramach Programów Aktywności Lokalnej osiedli: Stary Rynek i ul. Nowej

w Kromołowie, w tym:

* grupy samopomocowe dla uczestników Programów

* organizacja ‘’Pikniku Rodzinnego’’ dla mieszkańców osiedla ul. Nowej – 09.07.2016r

*organizacja ‘’Festynu Rodzinnego’’ dla mieszańców osiedla Stary Rynek – 16.07.2016r

* organizacja zawodów w układaniu kostki Rubika w siedzibie PAL Stary Rynek przy ul. Marszałkowskiej 31 - 13.08.2016r

* wyjazd uczestników PAL na wycieczkę do ‘’Parku Inwałd’’ – 17.09.2016r

* wsparcie akcji ‘’Wylosuj Anioła’’ w siedzibie PAL przez mieszkańców osiedla Stary Rynek - 11.10.2016r

* spotkanie ze studentami Politechniki Śląskiej w siedzibie PAL przy ul. Marszałkowskiej 31 – 20.10.2016r

* wsparcie akcji ‘’16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć’’ poprzez tworzenie wstążek będących symbolem walki z przemocą – 29.11.2016r

* regularne, niedzielne odwiedziny uczestników Programów w Schronisku dla zwierząt w Zawierciu w celu realizowania działań wolontarystycznych

* realizacja zajęć dla dzieci, w tym pogotowia lekcyjnego (poniedziałki, środy, czwartki) oraz zajęć plastycznych (wtorki) w siedzibie PAL przy ul. Marszałkowskiej 31 realizowanych przy wsparciu wolontariuszy działających na rzecz PAL

* realizacja spotkań dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej osiedla Stary Rynek (czwartki o godzinie 17:00)

*realizacja spotkania z zawierciańskim pisarzem – Bogdanem Dworakiem w celu pogadanki o historii ul. Marszałkowskiej – 22.11.2016r

* zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej dla dzieci w siedzibie PAL – 26.11.2016r

* realizacja spotkań z wolontariuszami działającymi na rzecz PALu w celu planowania ich działań i motywowania do dalszej aktywności

Od XII 2016r realizowana będzie rekrutacja uczestników projektu na rok 2017 (45 osób). Osoby te objęte będą wsparciem w formie: grup samopomocowych, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego, poradnictwa medycznego (‘’Białe soboty’’). Ponadto uczestnicy projektu realizować będą staże oraz podejmą się kursów realizowanych w ramach projektu. Ponadto zrekrutowanych zostanie 40 uczestników do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej. Nadal realizowane będą działania w ramach Programów Aktywności Lokalnej,
w tym w miesiącu XII 2016r Mikołajki dla dzieci z osiedla Stary Rynek oraz dla dzieci z ul. Nowej w Kromołowie.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.